Kazanie w trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi ks. Andrzej Konachowicz

Kazanie w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. wikariusz Andrzej Konachowicz. W swojej chomili Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza – Nie troszczcie się,  a także wspominał postać św. Nauma Ochrydzkiego, ucznia braci śww. Cyryla i Metodego.

Kazanie głosi ks. Andrzej Konachowicz