Kazanie władyki Abla

Język nagrania - polski

Kazanie władyki Abla16 lutego 2014 roku to kolejna niedziela, przygotowująca nas do Wielkiego Postu. Z tego tytułu w czasie Liturgii Świętej została odczytana Ewangelia wg św. Łukasza o synu marnotrawnym. Kazanie do Ewangelii w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel.