Kazanie władyki Abla

Kazanie głosi władyka Abel

W XXXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił JE Arcybiskup Abel. Władyka w swojej homilii nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza.

Kazanie głosi władyka Abel