Kazanie władyki Abla

W ostatnią niedzielę 24 stycznia kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił JE Arcybiskup Abel. Władyka w swojej homilii nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza o bogactwie i życiu wiecznym.

Kazanie głosi władyka Abel_Snapseed