Kazanie władyki Abla na drugą niedzielę

Kazanie władyki Abla w drugą niedzielę Wielkiego Postu

W drugą niedzielę Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanych w czasie Boskiej Liturgii dwóch fragmentów Ewangelii: na drugą niedzielę Wielkiego Postu – wg św. Marka o uzdrowieniu sparaliżowanego oraz z okazji święta św. Grzegorza Palamasa – wg św. Jana o dobrym pasterzu.

Kazanie władyki Abla w drugą niedzielę Wielkiego Postu