Kazanie władyki Abla na niedzielę św. Jana Klimaka

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w święto wielkiego anachorety żyjącego w VI w. na Górze Synaj, św. Jana Klimaka, kazanie w cerkwi katedralnej w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz mówił o kryzysie autorytetów w kontekście coraz powszechniejszych ataków na najważniejszy symbol chrześcijaństwa jakim jest Święty Krzyż, a także nawiązał do czytanych w tym dniu fragmentów Ewangelii wg św. Marka o uzdrowieniu epileptyka, a także wg św. Mateusza – błogosławieństwa. Z powodu kłopotów technicznych nie udało się zarejestrować całego kazania władyki Abla. Prezentujemy zatem tylko zachowany początkowy fragment.

Kazanie głosi JE Arcybiskup Abel