Kazanie władyki Abla na XX niedzielę

Język nagrania - polski

Kazanie władyki Abla na XX niedzielę po święcie PięćdziesiątnicyKazanie na XX niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie władyka Abel skoncentrował się na chrześcijańskiej powinności niesienia pomocy wszystkim potrzebującym wbrew różnicom społecznym, narodowym czy kulturowym. Jego Ekscelencja mówił o potrzebie otwarcia swojego serca na wszelakie potrzeby bliźnich i bycia odpornym na powszechnie otaczająca nas we współczesnym świecie znieczulicę społeczną.