Kazanie władyki Abla na XXII niedzielę

Język nagrania - polski

Władyka Abel - kazanie na XXII niedzielęKazanie na XXII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii do przypowieści o uzdrowieniu kobiety w szabat władyka Abel skoncentrował się na tym, iż w dla chrześcijanina miłość do bliźniego jest najwyższym przykazaniem. Władyka wspominała również świętą Katarzynę Aleksandryjską, która poniosła męczeńską śmierć za wiarę w Chrystusa, a której moszczy spoczywają na św. Górze Synaj. Jego Ekscelencja przypomniał również o rocznicy wielkiego głodu na Ukrainie, sztucznie wywołanego przez bolszewickie władze ZSRR, w wyniku którego życie straciło wiele milionów mieszkańców kraju, będącego spichlerzem Europy.