Kazanie władyki Abla na XXIII niedzielę

Kazanie głosi władyka Abel

W XXIII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy kazanie w cerkwi katedralnej w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza o wypędzeniu demonów z opętanego przez demony w krainie Gerazeńczyków.

Kazanie głosi władyka Abel