Kazanie władyki Abla na XXXI niedzielę

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii odprawianej 7 lutego br. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej na XXXII niedzielę Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu córki niewiasty kananejskiej.