Kazanie władyki Abla na XXXI niedzielę

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii odprawianej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej na XXXI niedzielę Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu ślepego.

Kazanie głosi władyka Abel