Kazanie władyki Abla na niedzielę Świętych Ojców

Kazanie władyki Abla

Kazanie na niedzielę Świętych Ojców wygłosił w czasie Boskiej Liturgii, celebrowanej 21 grudnia w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, JE Arcybiskup Abel. W swoim kazaniu władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Mateusza.