Kazanie władyki Abla o celniku i faryzeuszu

Kazanie władyki Abla na niedzielę o celniku i faryzeuszu

W drugą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o celniku i faryzeuszu.

Kazanie władyki Abla na niedzielę o celniku i faryzeuszu