Kazanie władyki Abla o synu marnotrawnym

Kazanie władyki Abla na niedzielę o synu marnotrawnym

W trzecią niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o synu marnotrawnym. Przywołał też postać celnika z czytania Ewangelicznego drugiej niedzieli przygotowawczej.

Kazanie władyki Abla na  niedzielę o synu marnotrawnym