Kazanie władyki Abla na Palmową Niedzielę

Kazanie na Palmową Niedzielę głosi Władyka Abel

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii w Palmową Niedzielę wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. Swoją homilię, w której nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Jana o wskrzeszeniu Łazarza, Władyka wygłosił tradycyjnie w języku polskim, jak również po ukraińsku z uwagi na liczne grono przybyszów zza wschodniej granicy, którzy mieszkają w Lublinie i gremialnie uczestniczyli w świątecznej Boskiej Liturgii.

Kazanie w języku polskim

Kazanie w języku ukraińskim

 

Kazanie na Palmową Niedzielę głosi Władyka Abel