Kazanie władyki Abla na Palmową Niedzielę

Kazanie władyki Abla na Palmową Niedzielę

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii na Palmową Niedzielę wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. Swoją homilię, w której nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Jana o wskrzeszeniu Łazarza, władyka wygłosił tradycyjnie w języku polskim jak również po ukraińsku z uwagi na liczne grono przybyszów zza wschodniej granicy, którzy mieszkają w Lublinie i gremialnie uczestniczyli w świątecznej Boskiej Liturgii.

Kazanie władyki Abla na Palmową Niedzielę