Kazanie władyki Abla na święto Adoracji Krzyża Świętego

Krzyż Pański

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, w święto Adoracji Krzyża Świętego, kazanie w cerkwi katedralnej w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz mówił o istocie Świętego Krzyża, a także nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania oraz słów Apostoła Pawła.

Kazanie władyki Abla na święto Adoracji Krzyża Pańskiego