Kazanie władyki Abla na XXV niedzielę

Kazanie władyki Abla

Kazanie na XXV niedzielę wygłosił w czasie Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie, JE Arcybiskup Abel. W swoim kazaniu władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o miłości bliźniego i miłosiernym Samarytaninie.