Kazanie Władyki Jakuba na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Kazanie na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy głosi Władyka Jakub

W dwudziestą drugą niedziele po święcie Pięćdziesiątnicy w tym roku lubelska cerkiew katedralna celebruje wielkie lokalne święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej. W czasie Boskiej Liturgii kazanie w katedrze pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, nawiązując do czytanych w tym dniu słów Ewangelii wg św. Łukasza: o bogaczu i Łazarzu, a także z okazji lubelskiego święta o Marcie i Marii. Wiele uwagi władyka poświęcił roli ikon Bogurodzicy w modlitewnej praktyce wiernych prawosławnych.

Kazanie na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy głosi Władyka Jakub