Kazanie władyki Jakuba

Kazanie głosi władyka Jakub

W niedzielę 25 października 2015 roku, w dniu święta Lubelskiej Ikony Matki Bożej, kazanie wygłosił władyka Jakub, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, który gościł w lubelskiej katedrze w tym ważnym dniu. Władyka w swojej homilii nawiązał do kilku Ewangelicznych przypowieści, o złym zarządcy oraz bogaczu i Łazarzu.