Kazanie Władyki Jerzego na dwudziestą trzecią niedzielę

Kazanie głosi Władyka Jerzy

Kazanie na dwudziestą trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze JE Arcybiskup Jerzy, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz Ordynariatu Wojska Polskiego. Władyka Jerzy, który gościł w Lublinie z okazji uczestnictwa w kongresie naukowym „Lublin miasto zgody religijnej”, w swojej homilii nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu opętanego.

Kazanie głosi Władyka Jerzy