Kazanie władyki Paisjusza na święto Lubelskiej Ikony Bogurodzicy

Kazanie władyki Paisjusza na święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej

W dwudziestą drugą niedziele po święcie Pięćdziesiątnicy w tym roku lubelska cerkwie katedralna celebruje wielkie lokalne święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej. W czasie Boskiej Liturgii kazanie w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego wygłosił Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, nawiązując do czytanych w tym dniu słów Ewangelii wg św. Łukasza: o bogaczu i Łazarzu, a także z okazji lubelskiego święta o Marcie i Marii. Wiele uwagi władyka poświęcił cudotwórczej Lubelskiej Ikonie Matki Bożej.

W dwudziestą drugą niedziele po święcie Pięćdziesiątnicy w tym roku lubelska cerkwie katedralna celebruje wielkie lokalne święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej. W czasie Boskiej Liturgii kazanie wygłosił Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, nawiązując do czytanych w tym dniu słów Ewangelii wg św. Łukasza: o bogaczu i Łazarzu, a także z okazji lubelskiego święta o Marcie i Marii. Wiele uwagi władyka poświęcił cudotwórczej Lubelskiej Ikonie Matki Bożej.