Kazanie o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie do Ewangelii wg św. Łukasza o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain wygłosił ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz. Kazanie zostało wygłoszone w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w XX niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w dniu 12 października 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie.