Kazanie z Niedzieli o celniku i faryzeuszu

Język nagrania - ukraiński

Niedziela o celniku i faryzeuszu w parafii św. metropolity Piotra (Mohyły)Zapraszamy do wysłuchania kazania z Niedzieli o celniku i faryzeuszu z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Wiszniewski.