Kazanie z Niedzieli o Sądzie Ostatecznym (Mięsopustnej)

Język nagrania - ukraiński

Kazanie z Niedzieli o Sądzie OstatecznymZapraszamy do wysłuchania kazania z Niedzieli o Sądzie Ostatecznym (Mięsopustnej) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Wiszniewski.