Kazanie z Niedzieli o Synu Marnotrawnym

Język nagrania - ukraiński

Niedziela o Synu Marnotrawnym w parafii św. metr. Piotra (Mohyły) w LublinieZapraszamy do wysłuchania kazania z Niedzieli o Synu Marnotrawnym z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Wiszniewski.