Kazanie z Niedzieli o Zacheuszu

Język nagrania - ukraiński

o_Sofronij_propowidZapraszamy do wysłuchania kazania z Niedzieli o Zacheuszu z parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Kazanie wygłosił o. hieromnich Sofroniusz ze Stauropigialnego Monasteru Męskiego św. Onufrego w Jabłecznej.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.