Kazanie ze święta Niedzieli Palmowej

Język nagrania - ukraiński

ksiądz prot.Mirosław WiszniewskiPrezentujemy kazanie ks. prot. Mirosława Wiszniewskiego ze święta Niedzieli Palmowej. Zostało ono wygłoszone w 2012 roku cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lublinie.

Nagranie przygotował Danyło Jaryj.