Kolędowanie i życzenia BMP

Język nagrania: polski i ukraiński

Kolędowanie BMP L-CHW czasie świąt Narodzenia Chrystusa z dobrą nowiną podróżował Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. O tegorocznym kolędowaniu opowiada przewodnicząca BMP – Katarzyna Rabczuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.