Koncert chóru Aksion

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Chór katedralny „Aksion” soboru pw. św. Mikołaja w BiałymstokuZapraszamy do wysłuchania koncertu Chóru Katedralnego „Aksion” Soboru pw. św. Mikołaja w Białymstoku pod dyrekcją ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza. Koncert, który odbył się 25 maja 2014 r. w ramach projektu „Wielokulturowy Lublin”, prowadził Andrzej Boublej – kantor katedry prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Chór wykonał 20 pieśni, które prezentujemy poniżej.

Program lubelskiego koncertu chóru „Aksion”

 1. Prednaczynatielnyj Psałom – melodia pustelni michajłowskiej – opr. archimandryta Rafaił
 2. Swiete tichij – komp. archimandyra Tichon (Diadiczew)
 3. Bogorodice Diewo – komp. metropolita Iłarion (Ałfiejew)
 4. Małoje Sławosłowije – komp. Aleksander Kastalski
 5. Chwalitie Imia Hospodnie – komp. prot. Dymitr Allemanow
 6. Wieliczyt dusza moja Hospoda – komp. arcybiskup lonafan (Jeleckich)
 7. Płotiju usnów – komp. Natalia Łysynkiewicz
 8. Jedinorodnyj Synie (fragment „Liturgii Mira”) – komp. arcybiskup lonafan (Jeleckich)
 9. Wo Carstwii Twojem – komp. Paweł Czesnokow
 10. Aksion estin – melodia bizantyjska z XV w.
 11. Otcze nasz – komp. Mikołaj Kulikowicz-Szczygłow
 12. Wo swietłostiech swiatych Twoich – komp. Włodzimierz Kowaldżi
 13. Sticharion ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy: Na niebo dobrodietielej – komp. Aleksiej Zacharow
 14. Nie umołczim nikogda Bogorodice – komp. Aleksander Astafiew
 15. Sie czto dobro – komp. Iwan Gardner
 16. Mołytwa – komp. G. Wereti, słowa W. Wit
 17. Zastupnice Usierdnaja – komp. Paweł Czesnokow
 18. Prokimenon Świętej Paschy: Siej dien’ – komp. Michał Reczkunow
 19. Troparion Świętej Paschy – komp. Aleksander Kastalski
 20. Mnogaja leta – pieśń popularna