Koncert Męskiego Chóru Patriarchatu Serbskiego z Belgradu

Męski Chór Patriarchatu Serbskiego Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie

Pięknym zwieńczeniem festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” był koncert galowy. Wystąpili na na nim dwaj renomowani wykonawcy: Chór Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu (Białoruś) oraz Męski Chór Patriarchatu Serbskiego Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie (Serbia). Koncert odbył się 22 maja w Colegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Poniżej prezentujemy Koncert Męskiego Chóru Patriarchatu Serbskiego z Belgradu.

Męski Chór Patriarchatu Serbskiego Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie

Męski Chór Patriarchatu Serbskiego Cerkwi pw. św. Sawy w Belgradzie