Koncert śpiewów cyrylometodiańskich

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Koncert chóru pod dyrekcją prof. WołosiukaW Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie w ramach Miedzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej jubileuszowi 1150-tej rocznicy misji Św. Braci Sołuńskich odbył się koncert śpiewów cyrylometodiańskich. Chór Seminarzystów i Studentów Teologii Prawosławnej ChAT pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka zaprezentował dziewięć utworów reprezentujących słowiańskie tradycje muzyczne Moraw, Serbii, Rusi i Polski. Zapis nagrań – Marcin Ochrymiuk.

Ks. Jarosław Szczur

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.