Kondakion Święta Pięćdziesiątnicy

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ikona PięćdziesiątnicyUtwór to fragment Całonocnego Czuwania z parafii prawosławnej pw. Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.