Ikona jako okno rozmowy z Bogiem

Ikona jako okno rozmowy z Bogiem

„Ikona jako okno rozmowy z Bogiem” to tytuł konkursu plastycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina. Organizatorami konkursu są Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej oraz Wizytator Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Honorowy Patronat nad konkursem objął Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszy Abel, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Impreza odbywa się w ramach festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina”.

Plakat konkursu "Ikona jako okno rozmowy z Bogiem"

Plakat konkursu „Ikona jako okno rozmowy z Bogiem”

Organizatorzy gorącą zapraszają lubelską młodzież ponadgimnazjalną, gdyż jest jeszcze czas, bowiem eliminacje szkolne trwają do 16 maja 2016  roku.

Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na: www.likp.pl/konkurs/