Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie w Sahryniu

Język nagrania - ukraiński

Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Iwan Hrycak w SahryniuZapraszamy do wysłuchania wystąpienia Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Ambasadora Iwana Hrycaka w Sahryniu 10 maja 2013 r. W tym dniu prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel celebrował  coroczne nabożeństwo żałobne za dusze ukraińskich prawosławnych mieszkańców Sahrynia i okolicznych miejscowości zamordowanych w 1944 r.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.