Kryzys współczesnego człowieka

Język nagrania - rosyjski

Jego Ekscelencja Paisjusz, Biskup gorlickiZachęcamy do wysłuchania homilii Jego Ekscelencji Paisjusza, Biskupa Gorlickiego, wygłoszonej w czasie nocnej Boskiej Liturgii w monasterze Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Hierarcha szuka przyczyn duchowej zapaści współczesnego społeczeństwa w świetle pustelniczego i ascetycznego życia Św. Onufrego.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.