Krzyżowi Twemu kłaniamy się Władco

27 września wierni w swych wspólnotach parafialnych niejednokrotnie czynili pokłon przed Czcigodnym i Życiodajnym Krzyżem. Szczególne uroczystości miały miejsce w parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie oraz parafii prawosławnej św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie. Tego dnia cerkiew prawosławna świętuje jedno z 12 wielkich świąt – Podwyższenie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego. Prezentujemy fotorelację z tych wydarzeń. Zapraszamy!

Fot. Ks. prot Michał Wasilczyk, ks. Damian Szwec