Ku czci Leśniańskiej ikony Bogurodzicy

Prezentujemy kazanie ks. mitrata Aleksandra Surela z Narewki, wygłoszone podczas uroczystości świątecznych w parafii św. Michała Archanioła w Nosowie.

 

Zapis nagrania – Władysław Szołucha

***

1 października br., w niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, Parafia Prawosławna w Nosowie (Diecezja Lubelsko-Chełmska) obchodziła swoje święto parafialne ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej. Tradycja tego świętowania wywodzi się z istniejącego niegdyś w miejscowości Leśna (obecnie Leśna Podlaska) żeńskiego monasteru prawosławnego pod tymże wezwaniem.

 Świątecznej Liturgii przewodniczył dziekan okręgu siemiatyckiego – ks. mitrat Andrzej Jakimiuk w asyście ks. ks. mitratów: Wincentego Pugacewicza z Białej Podlaskiej, Bazylego Litwiniuka z Siemiatycz, Aleksandra Surela z Narewki oraz miejscowego proboszcza ks. prot. Wiesława Skiepki.

W słowie końcowym ks. dziekan w sposób szczególny zaakcentował przypadającą w tym roku 70. rocznicę złowieszczej Akcji Wisła, wskutek której życie parafialne, także w parafii nosowskiej, niemalże zamarło (z ponad 1000 wiernych liczba spadła do niecałych 60 osób w chwili obecnej), wierze prawosławnej na tych terenach chciano już zaintonować Wiecznaja Pamiat, lecz zamiar Boży był widocznie inny – wspólnota niewielka, ale trwa.

Na zakończenie uroczystości wierni nie tylko miejscowej parafii, przykładając swe czoła do Leśniańskiego Wizerunku Matki Bożej, dziękowali za miniony rok, bez względu na to, co przyniósł, mając w pamięci słowa hymnu Sława Bohu za wsio… i prosili o błogosławieństwo na nadchodzące dni nowego roku cerkiewnego. Proboszcz i diasporalnie rozsiana wspólnota parafialna z głębi serca dziękują w sposób szczególny ojcom Andrzejowi i Bazylemu z Siemiatycz wraz z przybyłym, licznym gronem parafian za obecność na uroczystościach w tym szczególnym dla nas dniu oraz wszystkim uczestniczącym w naszym święcie parafialnym.

Spasi Was Hospodi

Barbara Skiepko

za: lublin.cerkiew.pl

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.