Kulturowa tożsamość Lublina – spotkanie Wschodu i Zachodu

Wykład dr-a Andrzeja Frejlicha

Leitmotiv pierwszego dnia festiwalu „Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina” to słowo. W piątek 20 maja na Zamku Lubelskim w najbardziej reprezentacyjnej sali Galerii Malarstwa Polskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Kulturowa tożsamość Lublina – spotkanie Wschodu i Zachodu”. Złożyły się na nią trzy wykłady lubelskich naukowców: teologa prof. dr-a hab. Krzysztofa Leśniewskiego i historyk sztuki prof. dr hab, Ireny Rolskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także bizantynisty dr-a Andrzeja Frejlicha z Muzeum Lubelskiego. W naszym serwisie prezentujemy zapis audio tych wykładów. Wersje filmowe są dostępne na stronie festiwalu www.likp.pl.

Wiara, kult, kultura – źródła wielokulturowości Lublina

prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

Wykład prof. dr-a hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Wersja filmowa wykładu do obejrzenia tutaj …

 

Renesans lubelski – spotkanie kultur europejskiego Wschodu i Zachodu

prof. dr hab. Irena Rolska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wykład prof. dr hab. Ireny Rolskiej

Wersja filmowa wykładu do obejrzenia tutaj …

 

Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – synteza ducha i sztuki chrześcijańskiej

dr Andrzej Frejlich

Muzeum Lubelskie na Zamku

Wykład dr-a Andrzeja Frejlicha

 

Wersja filmowa wykładu do obejrzenia tutaj …