List Apostoła Pawła do Tymoteusza

Św. Apostoł Paweł - wg Andreja Rublowa

W pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu w cerkwi jest czytany list Apostoła Pawła do Tymoteusza. List w języku polskim w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta lektor Andrzej Boublej, a w języku cerkiewno-słowiańskim lektor Daniel Isajew. W tą niedzielę w cerkwi była czytana Ewangelia wg św. Łukasza o celniku i faryzeuszu, a kazanie wygłosił JE Arcybiskup Abel.