List arcypasterski w 10. rocznicę kanonizacji św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich po ukraińsku

Język nagrania - ukraiński

ks. prot. Mirosław WiszniewskiW związku z 10. rocznicą kanonizacji św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel skierował do duchowieństwa i wiernych diecezji lubelsko-chełmskiej specjalny list pasterski. Został on odczytany we wszystkich cerkwiach diecezji w Niedzielę Triumfu Prawosławia 24 marca 2013 r. List w języku ukraińskim czyta ks. prot. Mirosław Wiszniewski – proboszcz parafii św. metropolity Piotra (Mohyły)  w Lublinie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.