List Bożonarodzeniowy

List Bożonarodzeniowy 2018

List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do czcigodnego duchowieństwa, miłujących Boga mnichów i mniszek oraz wszyskich wiernych Świętej Polskie Cerkwi Prawosławnej AD 2018.

List Bożonarodzeniowy 2018