Listy Apostolskie Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej)

Język nagrania - ukraiński

Niedziela Przebaczenia Win w parafii św. metr. Piotra (Mohyły) w LublinieZapraszamy do wysłuchania Listów Apostolskich Niedzieli Przebaczenia Win (Seropustnej) (Rzym 13, 11-14, 4)  z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Czyta starosta cerkiewny – dr Grzegorz Kuprianowicz.