Listy Apostolskie ze święta Spotkania Pańskiego

Język nagrania - ukraiński

Zapraszamy do wysłuchania Listów Apostolskich ze święta Spotkania Pańskiego (Hbr 7, 7-17) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Czyta w języku ukraińskim ks. diakon dr Aleksy Kucy.