Boska Liturgia w dniu Przemienienia Pańskiego w lubelskiej katedrze

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Liturgia  Przemienienia Pańskiego6 sierpnia 2013 r. w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego odbyła się uroczysta Liturgia Święta. W tym dniu przypada bowiem parafialne święto Przemienienia Pańskiego.  Liturgię celebrował biskup Recife (Brazylia) Amroży i Arcybiskup Abel, ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Lubelski parafialny prazdnik zgromadził liczne grono wiernych, a także prawosławnego duchowieństwa z całej diecezji. W czasie Boskiej Liturgii Arcybiskup Abel udzielił święceń diakońskich lektorowi Damianowi. Tego dnia do wiernych Cerkwi prawosławnej dołączył brat Paweł, przystępując do misterium Eucharystii.

Nagrania dokonał ks. Jarosław Szczur.