Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów to bardzo nastrojowe nabożeństwo, które jest odprawiane tylko w Wielkim Poście. Ten tak ważny dla każdego chrześcijanina okres charakteryzuje się niepowtarzalną specyfiką odprawiania nabożeństw w cyklu całego roku liturgicznego. Jednym z jej najważniejszych elementów jest zakaz sprawowania św. Liturgii w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem święta Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, jeśli wypada ono w okresie postnym. W tych dniach można jednak sprawować tak zwaną Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Nie można jej sprawować natomiast w inne dni nawet w okresach innych postów.

Na nagraniu prezentujemy Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów, która została odprawiona w czasie Wielkiego Postu w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Liturgię celebrował ks. mitrat Andrzej Łoś, a chórem duchowieństwa katedry dyrygował kantor Andrzej Boublej.

Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów