Liturgia z monasteru św. Sylwana

Język nagrania - francuski

Monaster św. Sylwana koło Le Mans we FrancjiMonaster św. Sylwana Athoskiego znajduje nieopodal Le Mans na południowy zachód od Paryża. Jest to znany prawosławny ośrodek monastyczny we Francji. Znajduje się w miejscu oddalonym od skupisk ludzkich, co sprzyja wyciszeniu i modlitwie. Monaster wchodzi w skład archidiecezji rosyjskiej w Europie Zachodniej, znajdującej się w jurysdykcji Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, jednak językiem życia liturgicznego monasteru jest francuski. Zapraszamy do wysłuchania niedzielnej Liturgii z monasteru św. Sylwana.