Lublin: 75. rocznica akcji burzenia cerkwi

Język nagrania: polski i ukraiński

Lublin: 75. rocznica akcji burzenia cerkwi Zapraszamy do wysłuchania wykładów wygłoszonych 17 listopada 2013 r. podczas lubelskich uroczystości w 75. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Płd. Podlasiu. Uczestnicy uroczystości wysłuchali następujących prezentacji:

– dr Grzegorz Kuprianowicz – „Geneza akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.” (w jęz. ukr.)

– dr Mikołaj Roszczenko – „Prasa lubelska o prawosławiu i problemie ukraińskim na Chełmszczyźnie w 1938 r.” (w jęz. ukr.)

– dr Stefan Dmitruk – „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. w polskich podręcznikach szkolnych.” (w jęz. pol.)

Organizatorami uroczystości, które odbyły w parafii prawosławnej św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie były: Lubelski Oddział Towarzystwa Ukraińskiego oraz parafia prawosławna św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.