Lublin: kazanie władyki Abla w dniu święta św. Piotra

Język nagrania - ukraiński

Wladyka_Awel.jpgPrezentujemy kazanie arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, nagrane w dniu święta św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. 13 br. stycznia władyka przewodniczył uroczystej Boskiej Liturgii podczas parafialnego święta tej lubelskiej parafii, skupiającej prawosławnych Ukraińców.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.