Modlitwa z okazji Dnia Jedności Ukrainy

Język nagrania: polski i ukraiński

Lublin: Modlitwa z okazji Dnia Jedności Ukrainy25 stycznia na cmentarzu prawosławnym w Lublinie przy pomniku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej odbyły się uroczystości z okazji Dnia Jedności Ukrainy – ukraińskiego święta narodowego. W związku z dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie odbyły się one w ograniczonym wymiarze. Zebrani uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie żałobnym oraz nabożeństwie za Ukrainę, które celebrował Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.

Po nabożeństwach złożono wieńce przy pomniku żołnierzy armii URL. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz, wojska, różnych organizacji społecznych, dyplomaci, polscy przyjaciele Ukrainy, społeczność ukraińska Lublina. Organizatorami uroczystości z okazji Dnia Jedności Ukrainy, które stały się w Lublinie tradycją, były: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.